Wniosek o dowód osobisty – wniosek elektroniczny

29 grudnia 2023 r. nastąpi wdrożenie elektronicznej obsługi dowodów osobistych, co oznacza, że interesant będzie składał wniosek elektroniczny w urzędzie na specjalnym urządzeniu, Signature Padzie.

Wnioski papierowe będą obsługiwane tylko w określonych przypadkach, np. podczas awarii Signature Pada.

Wprowadzone zostaną również zmiany w zakresie wniosków składanych online. Pełnoletni obywatel może wnioskować o dowód poprzez e-usługę, należy jednak pamiętać o konieczności uzupełnienia wniosku (pobranie odcisków palców oraz złożenie podpisu) w urzędzie w ciągu 30 dni. Nieuzupełnienie wniosku będzie skutkowało pozostawieniem go bez rozpoznania.

Dla dzieci poniżej 12 roku życia wnioski o dowód składane online pozostają bez zmian.