Umowy na realizację zadania „Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne –Spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki” podpisane!

W dniu 17 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Włocławek odbyło się podpisanie umów na dotacje na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia w 2023 r. – rodzaj zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (nazwa zadania „Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”). Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska oraz Skarbnik Gminy Pani Angelika Przybysz podpisały umowy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Włocławek.