Spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z udziałem Doradcy Energetycznego z WFOŚiGW w Toruniu

Logo programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Włocławek serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z udziałem Doradcy Energetycznego z WFOŚiGW w Toruniu, które odbędzie się dnia 28 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Dębie Polskim, ul. Sasankowa 8. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania.