SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA, ŻYJ !!! – kampania społeczna 2023/2024

Kampania „Sadza Płonie. Czad Zabija. Żyj!”, prowadzona przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest skierowana przede wszystkim do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Akcja ma celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

1. Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy (pdf)

2. MCK pismo przewodnie Sadza płonie. Czad zabija.Żyj. (pdf)

3. Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła (pdf)

4. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków (pdf)