Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, że na terenie gminy przeprowadzane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród dzieci z terenów wiejskich o roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.

W ciągu realizacji projektu zorganizowane zostaną:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez trzech edukatorów:
  • dr Maria Palińska z Centrum Edukacji Ekologicznej w temacie edukacji ekologicznej,
  • Agnieszka Przybysz zajęcia kreatywno-plastyczne z animacją ruchową “energia wiatru, energia słońca, energia wody”,
  • Helena Cichocka “tworzenie ćwiczeń interaktywnych – Odnawialne Źródłach Energii”,
 • happeningi w formie dwóch pikników/warsztatów ekologicznych skierowane do mieszkańców gminy Włocławek o odnawialnych źródłach energii z udziałem firm zewnętrznych. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone: praktyczne działania, pokaz, ekspresja słowna i wizualna,
 • wyjazdowe zajęcia terenowe do Aeroklubu Włocławskiego im. St. Skarżyńskiego w Kruszynie – poznanie energii wiatru (oprowadzenie przez lotników),
 • wyjazdowe warsztaty do „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” w Toruniu – zwiedzanie interaktywnych wystaw oraz udział w warsztatach „Pracownia młodego naukowca”.

Zakup paneli fotowoltaicznych bardzo trafnie wpisuje się w przedsięwzięcie z zakresu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W istniejącym Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik do ogrzania budynku wykorzystano pompę ciepła, która jest jednym z urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Aby zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie energii odnawialnej, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii i obniżyć rachunki za prąd.

Czas trwania projektu: 01.05.2023 roku do 30.09.2024 roku.

Przeprowadzone warsztaty:

W dniu 12.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – „Energia wiatru, energia słońca, energia wody”) przeprowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział 46 osób z klas IV i VI.


W dniu 16.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”) przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 14 osób z klasy IIa.


W dniu 19.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział  15 osób z klasy IIb.


W dniu 26.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży:

 – warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział  15 osób z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie,

– warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. W zajęciach wzięły udział 34 osoby z klas Vb i VII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.


W dniu 29.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci z grup przedszkolnych (4 i 5-latki) oraz młodzieży z klas Va i Vb ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku,

 – warsztaty kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – „Energia wiatru, energia słońca, energia wody” przeprowadzone zostały przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział  łącznie 45 osób.

 


W dniu 30.05.2023r. obyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku- warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone zostały przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 19 osób.


W dniu 31.05.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci z klas I, III ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty edukacyjne „OZE” przeprowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. W zajęciach wzięło udział 39 osób.


W dniu 02.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci z klas IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty edukacyjne „OZE-tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 13 osób.


W dniu 05.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas: Va, Vb, VIIIc, VII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty „plastyczno-kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody – Eko portret” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział 50 osób.


W dniu 06.06.2023r. warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy IIb oraz dzieci pozostających na świetlicy ze Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Smólniku – warsztaty „OZE- tworzenie ćwiczeń interaktywnych – prąd” prowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięły udział 22 osoby.


W dniu 07.06.2023r. zajęcia prowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży z klas: Ia, IIa, VI oraz grupy przedszkolnej (4-5 latki) ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 48 osób.


W dniu 12.06.2023r. odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży z klas: IIa, IIb, IVa, IVb, VIa, VII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie.


W dniu 12.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy III, IVb, VIIIa, VIIIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie warsztaty „kreatywno – plastyczne – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz.

W tema samym dniu w godz.15:00-17:00 w  Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku odbyły się spotkania dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych prowadzone przez panią Marię Palińską 

Natomiast w godzinach 17:00-19:00 miało miejsce spotkanie mieszkańców Gminy Włocławek z przedstawicielem firmy zewnętrznej ISSUN Sp. z o. o zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła itp. 

W w\w spotkaniach wzięło  udział 40 osób.


W dniu 13.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas Va, VII – „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” – pożeracze prądu i logowanie się na platformie Wordwall” prowadzone przez panią Helenę Cichocką.


W ramach powyższego projektu odbyły się warsztaty w dniu 16.06.2023r.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy III, Ib ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku – zajęcia „kreatywno – plastyczne – energia wiatru, energia słońca, energia wody – wazony z recyklingu” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W ww zajęciach wzięło udział 30 osób (4godz),
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas IIa ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Kruszynie – „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” – odnawialne i nieodnawialne źródła energii” prowadzone przez panią Helenę Cichocką. W ww zajęciach wzięło udział 9 osób (2godz).


W dniu 06.07.2023r. (16:30-18:30) w  Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku odbyło się spotkanie dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych prowadzone przez panią Marię Palińską. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby.


W dniu 18.09.2023r. odbyły się warsztaty “plastyczno – kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody.” Zajęcia przeprowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz dla dzieci z grupy przedszkolnej – 6 latki i dzieci z klasy I ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 35 osób (4 godz).

Natomiast w dniu 19.09.2023r. zgodnie z harmonogramem na III kwartał miał miejsce wyjazd do “Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”. W godzinach od 9:00 do 12:00 dzieci z klas II b, III a, III b spędziły aktywnie czas zwiedzając poszczególne ekspozycje, pracownie oraz biorąc udział w zajęciach edukacyjnych. 

W wyjeździe wzięło udział 38 osób.

 

W dniu 20.09.2023r. odbyły się warsztaty pn. “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych.” Zajęcia przeprowadziła pani Helena Cichocka dla dzieci z klasy IIIa oraz dzieci spędzających czas na świetlicy ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 18 osób (2 godz).


W dniu 26.09.2023r. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci z klas: IIA, IIIA ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 25 osób (4godz).

Natomiast w dniu 25.09.2023r. w godzinach od 16:00 do 18:00 w zajęciach edukacyjnych dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzięło udział 10 osób.


W dniu 29.09.2023r. odbyły się warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”.  Zajęcia przeprowadziła pani Helena Cichocka dla dzieci z klasy Va, Vb oraz ze szkoły podstawowej im. Noblistów Polskich w Kruszynie. W w/w zajęciach wzięło udział 9 osób (2 godz).


W dniu 03.10.2023r. odbyły się warsztaty “plastyczno-  kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody – zakładki w technice origami.” Zajęcia przeprowadziła pani Agnieszka Przybysz dla dzieci ze świetlicy szkoły podstawowej im. J. Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 6 osób (2 godz).


W dniu 11.10.2023r. odbyły się warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”. Zajęcia przeprowadziła pani Helena Cichocka dla dzieci z klasy VIII z SP w Kruszynie – 17 osób (1h) oraz dla dzieci świetlicowych z SP w Smólniku – 10 osób (2h).

Natomiast w dniu 12.10.2023r. odbyły się warsztaty “plastyczno-  kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody – zakładki w technice origami.” Zajęcia przeprowadziła pani Agnieszka Przybysz dla dzieci świetlicowych w SP w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział  8 osób (2godz).


W dniu 13.10.2023r. odbyły się warsztaty: “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”. Zajęcia przeprowadziła pani Helena Cichocka dla dzieci z klasy VIII z SP w Kruszynie – 8 osób (1h).


W dniu 24.10.2023r. odbyły się warsztaty prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej – odnawialne źródła energii – bioróżnorodność lasu. Zajęcia przeprowadziła pani Maria Palińska dla dzieci z klas II a, II b z SP Smólnik. W zajęciach wzięły udział 32 osoby.

Natomiast w godzinach 16:00 – 18:00 odbyły się zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W zajęciach wzięło udział  10 osób.


W dniach 22-27.11.2023 r. odbyły się następujące warsztaty:

 • 22.11.2023r. “OZE tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klasy Va z SP w Kruszynie. W zajęciach wzięło udział 12 osób (2g),
 • 23.11.2023r. “OZE tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 12 osób (2g),
 • 24.11.2023r. “kreatywno-plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 7 osób (2g).
 • 27.11.2023r. warsztaty prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej – odnawialne źródła energii prowadzone przez p. Marię Palińską. Zajęcia dla dzieci z klas I, III b z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 31 osób.


W dniu 05.12.2023r. odbyły się warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla grupy przedszkolnej w wieku 6 lat oraz dla grupy przedszkolnej 5 latków z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 31 osób (4g).


W dniu 06.12.2023 r. odbyły się warsztaty “OZE zajęcia – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”  prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klas IIIa, IIIb, IV z SP w Kruszynie. W zajęciach wzięło udział  25 osób (2g).

W dniu 7.12.2023 r. odbyły się warsztaty “OZE zajęcia – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział  16 osób (2g).


W dniu 07.12.2023r. odbyły się również warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia z mieszkańcami nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w których wzięło udział 11 osób. (2g).


W dniu 14.12.2023r. zgodnie z harmonogramem na IV kwartał 2023 roku odbył się odbył się wyjazd do “Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”. W godzinach od 9:00 – 12:00 dzieci z klas IV, V, VII spędziły aktywnie czas zwiedzając poszczególne ekspozycje. Uczniowie uczestniczyli również w w warsztatach “Moja duża Ojczyzna – złoża naturalne. W wyjeździe wzięło udział 40 uczniów.


W dniu 15.12.2023 r. odbyły się następujące warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia dla grupy przedszkolnej w wieku 3-6 lat oraz dla klasy IIIb z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 34 osób (4g).


W dniu 15.01.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 11 osób (2g).


W dniu 16.01.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 10 osób (2g).


W dniu 17.01.2024r. warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klasy VII z SP w Kruszynie, W zajęciach wzięło udział 14 osób (2g).


W dniu 22.01.2024r. odbyły się warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla klasy VIa, VIb z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 19 osób (4g).


W dniu 29.01.2024r. warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia z mieszkańcami nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w których wzięło udział 12 osób (2g).

W dniu 31.01.2024r. warsztaty “OZE zajęcia – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”  prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział  20 osób (2g).


W dniu 02.02.2024r.:
warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia dla dzieci z klas I i IV z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 38 osób (4g).
– tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej z SP w Kruszynie, W zajęciach wzięło udział 19 osób (2g)


W dniu 05.02.2024r. –  warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klasy IIIb, Va z SP w Kruszynie, W zajęciach wzięło udział 13 osób (2g);


W dniu 05.02.2024r. warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klasy IIIb, Va z SP w Kruszynie, W zajęciach wzięło udział 13 osób (2g)

W dniu 05.02.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 13 osób (2g),

W dniu 06.02.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 12 osób (2g),

W dniu 06.02.2024 od godz.15:00 -17:00 odbyły się również warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajęcia z mieszkańcami nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W zajęciach wzięło udział 11 osób

W dniu 07.02.2024r. warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 20 osób (2g).


W dniu 04.03.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 13 osób (2g),

W dniu 05.03.2024r. warsztaty “kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez p. Agnieszkę Przybysz. Zajęcia dla dzieci ze świetlicy z SP w Smólniku. W zajęciach wzięło udział 14 osób (2g),

W dniu 06.03.2024r. warsztaty “OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” prowadzone przez p. Helenę Cichocką. Zajęcia dla dzieci z klasy VIa z SP w Kruszynie. W zajęciach wzięło udział 16 osób (2g),


W dniu 13.03.2024 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez p. Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 6-latków i 4-5 latków z SP Smólnik. W zajęciach wzięło udział ogółem 35 osób (4g).