Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek

Wójt Gminy Włocławek informuje, że na terenie gminy przeprowadzane jest „Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród dzieci z terenów wiejskich o roli odnawialnych źródeł energii w ochronie klimatu i budowaniu zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego.

W ciągu realizacji projektu zorganizowane zostaną:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez trzech edukatorów:
  • dr Maria Palińska z Centrum Edukacji Ekologicznej w temacie edukacji ekologicznej,
  • Agnieszka Przybysz zajęcia kreatywno-plastyczne z animacją ruchową “energia wiatru, energia słońca, energia wody”,
  • Helena Cichocka “tworzenie ćwiczeń interaktywnych – Odnawialne Źródłach Energii”,
 • happeningi w formie dwóch pikników/warsztatów ekologicznych skierowane do mieszkańców gminy Włocławek o odnawialnych źródłach energii z udziałem firm zewnętrznych. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone: praktyczne działania, pokaz, ekspresja słowna i wizualna,
 • wyjazdowe zajęcia terenowe do Aeroklubu Włocławskiego im. St. Skarżyńskiego w Kruszynie – poznanie energii wiatru (oprowadzenie przez lotników),
 • wyjazdowe warsztaty do „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” w Toruniu – zwiedzanie interaktywnych wystaw oraz udział w warsztatach „Pracownia młodego naukowca”.

Zakup paneli fotowoltaicznych bardzo trafnie wpisuje się w przedsięwzięcie z zakresu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W istniejącym Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik do ogrzania budynku wykorzystano pompę ciepła, która jest jednym z urządzeń odnawialnych źródeł energii.

Aby zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie energii odnawialnej, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które pozwolą uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii i obniżyć rachunki za prąd.

Czas trwania projektu: 01.05.2023 roku do 30.09.2024 roku.

Przeprowadzone warsztaty:

W dniu 12.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – „Energia wiatru, energia słońca, energia wody”) przeprowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział 46 osób z klas IV i VI.


W dniu 16.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku (warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych”) przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 14 osób z klasy IIa.


W dniu 19.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział  15 osób z klasy IIb.


W dniu 26.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży:

 – warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział  15 osób z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie,

– warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. W zajęciach wzięły udział 34 osoby z klas Vb i VII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.


W dniu 29.05.2023r. odbyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci z grup przedszkolnych (4 i 5-latki) oraz młodzieży z klas Va i Vb ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku,

 – warsztaty kreatywno – plastyczne z animacją ruchową – „Energia wiatru, energia słońca, energia wody” przeprowadzone zostały przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział  łącznie 45 osób.

 


W dniu 30.05.2023r. obyły się zajęcia w formie warsztatów dla dzieci z klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku- warsztaty „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone zostały przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 19 osób.


W dniu 31.05.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci z klas I, III ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty edukacyjne „OZE” przeprowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej. W zajęciach wzięło udział 39 osób.


W dniu 02.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci z klas IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty edukacyjne „OZE-tworzenie ćwiczeń interaktywnych” przeprowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięło udział 13 osób.


W dniu 05.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas: Va, Vb, VIIIc, VII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie – warsztaty „plastyczno-kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody – Eko portret” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W zajęciach wzięło udział 50 osób.


W dniu 06.06.2023r. warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy IIb oraz dzieci pozostających na świetlicy ze Szkoły Podstawowej im. Janusz Korczaka w Smólniku – warsztaty „OZE- tworzenie ćwiczeń interaktywnych – prąd” prowadzone przez panią Helenę Cichocką. W zajęciach wzięły udział 22 osoby.


W dniu 07.06.2023r. zajęcia prowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży z klas: Ia, IIa, VI oraz grupy przedszkolnej (4-5 latki) ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 48 osób.


W dniu 12.06.2023r. odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Marię Palińską z Centrum Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży z klas: IIa, IIb, IVa, IVb, VIa, VII ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie.


W dniu 12.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy III, IVb, VIIIa, VIIIb ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kruszynie warsztaty „kreatywno – plastyczne – energia wiatru, energia słońca, energia wody” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz.

W tema samym dniu w godz.15:00-17:00 w  Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku odbyły się spotkania dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych prowadzone przez panią Marię Palińską 

Natomiast w godzinach 17:00-19:00 miało miejsce spotkanie mieszkańców Gminy Włocławek z przedstawicielem firmy zewnętrznej ISSUN Sp. z o. o zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła itp. 

W w\w spotkaniach wzięło  udział 40 osób.


W dniu 13.06.2023r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas Va, VII – „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” – pożeracze prądu i logowanie się na platformie Wordwall” prowadzone przez panią Helenę Cichocką.


W ramach powyższego projektu odbyły się warsztaty w dniu 16.06.2023r.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z klasy III, Ib ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku – zajęcia „kreatywno – plastyczne – energia wiatru, energia słońca, energia wody – wazony z recyklingu” prowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz. W ww zajęciach wzięło udział 30 osób (4godz),
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas IIa ze Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Kruszynie – „OZE – tworzenie ćwiczeń interaktywnych” – odnawialne i nieodnawialne źródła energii” prowadzone przez panią Helenę Cichocką. W ww zajęciach wzięło udział 9 osób (2godz).

W dniu 06.07.2023r. (16:30-18:30) w  Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku odbyło się spotkanie dla osób dorosłych nt. popularyzowania zagadnień dotyczących zmian klimatu, zanieczyszczeń atmosfery oraz wpływu tych zmian na jakość życia ludzi i funkcjonowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych prowadzone przez panią Marię Palińską. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby.


W dniu 18.09.2023r. odbyły się warsztaty “plastyczno – kreatywne z animacją ruchową – energia wiatru, energia słońca, energia wody.” Zajęcia przeprowadzone przez panią Agnieszkę Przybysz dla dzieci z grupy przedszkolnej – 6 latki i dzieci z klasy I ze szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku. W w/w zajęciach wzięło udział 35 osób (4 godz).

Natomiast w dniu 19.09.2023r. zgodnie z harmonogramem na III kwartał miał miejsce wyjazd do “Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”. W godzinach od 9:00 do 12:00 dzieci z klas II b, III a, III b spędziły aktywnie czas zwiedzając poszczególne ekspozycje, pracownie oraz biorąc udział w zajęciach edukacyjnych. 

W wyjeździe wzięło udział 38 osób.