Ostrzeżenia dla mieszkańców

Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że na terenie Gminy Włocławek coraz częściej pojawiają się osoby, które oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowania i wykonania remontu w ramach programu czyste powietrze. W celu dopełnienia formalności osoby te wymagają udzielenia pełnomocnictwa przez potencjalnego zainteresowanego. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia jakichkolwiek umów uprasza się o uważne czytanie dokumentów oraz zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż udzielenie upoważnienia prowadzić może do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz zainteresowanego remontem, przez osoby trzecie. Powyższe działania mogą, choć nie muszą, świadczyć o próbie popełnienia przestępstwa.

 Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że do Urzędu Gminy Włocławek zgłaszają się mieszkańcy naszej Gminy informujący o osobach podających się za pracowników tutejszego Urzędu, oferujących remont domów i lokali, na koszt Gminy. Informuję, że Urząd Gminy Włocławek jak i żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Włocławek nie odpowiada za wyżej wymienione przedsięwzięcie, żaden z pracowników w/wym. instytucji nie posiada upoważnienia do lustrowania prywatnych posesji w celu dokonywania pomiarów pomieszczeń i oferowania usług remontowych.

Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż powyższe działania mogą świadczyć o próbie popełnienia przestępstwa.