14 września 2023 r. odbył się uroczysty odbiór drogi Kosinowo – Adaminowo o długości 998 m w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. droga – ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225m; droga – ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295m; droga gminna Kosinowo – Adaminowo
o długości 998m”.

Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości, w szczególności Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anny Gembickiej i Senatora RP Pana Józefa Łyczaka,  odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, symbolizujące oddanie do użytku przedmiotowej drogi.

Koszt przebudowy drogi gminnej Kosinowo – Adaminowo o długości 998 m to kwota 583 620,98 zł.

Wykonawcą zadania było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2 249 508,76 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację zadania Gmina Włocławek pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 349 705,00 zł.

.
Skip to content
baner lgd