W dniu 9 września 2023 roku w Smólniku odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania – przedsięwzięcia promującego czytelnictwo i dziedzictwo literackie Polski. W tym roku czytano fragmenty jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury – “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Uczestnicy zgromadzili się przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, gdzie przygotowano specjalne miejsce do czytania. To była nie tylko okazja do zanurzenia się w świat literatury, ale także do uczczenia wielkiego dorobku pisarki Elizy Orzeszkowej, której twórczość nieustannie inspiruje czytelników.
Przedstawione fragmenty wielkiego dzieła Elizy Orzeszkowej ukazały zebranym piękno krajobrazów nadniemeńskich oraz opowiedziały o losach bohaterów. Czytanie tekstu było nie tylko odkrywaniem literackiej magii, ale również refleksją nad historią i wartościami, które kształtują naszą narodową tożsamość.
Po zakończonym czytaniu Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak – Komorowska podziękowała organizatorom oraz wszystkim przybyłym za udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Włocławek, Zespołów Folklorystycznych: „Smólnik” i „Kruszynioki”, a także do Koła Wolontariatu, uczniów, Dyrekcji, nauczycieli i pracowników ze  Szkoły Podstawowej w Smólniku. Wójt Gminy Włocławek podziękowała również Dyrektorom: Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Następnie zaprosiła wszystkich zebranych na Festiwal Ciasta Drożdżowego.
Narodowe Czytanie było nie tylko spotkaniem z literaturą, ale także okazją do nauki i zabawy dla najmłodszych uczestników. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach ekologicznych, a dmuchana zjeżdżalnia i animacje dostarczyły im mnóstwo uśmiechu i rozrywki.

.
Skip to content
baner lgd