Najważniejsze informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

O tym należy pamiętać:

– zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Włocławek przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek;

– prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba  upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu (upoważnienie lub jego kopia musi być dołączona do zgłoszenia);

– wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji urzędnikowi wyborczemu, za pośrednictwem Urzędu Gminy Włocławek – zgłoszenie takie brane jest pod uwagę jako uzupełnienie składu komisji;

– zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa uchwała Nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.;

– ostateczny termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15-go września 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września (piątek) 2023 r. włącznie
– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, w pokoju Nr 10 (budynek A) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie – tel. 54 230 53 35 lub 230 53 55

Pozostałe wiadomości dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – w tym również dokumenty do pobrania – zamieszczane są sukcesywnie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gmina.wloclawek.pl w Dziale Wyborczym.

/SG/