Kumulacja Aktywności

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów.

Kto może złożyć wniosek?

Osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, którzy zadeklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.

Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać wszystkie warunki regulaminu programu.

Termin składania wniosków: 18 lipca 2024

Więcej informacji na stronie internetowej: granty.pl