Komunikat w sprawie oferty bezpłatnych audytów nieruchomości

W ostatnim czasie na terenie Gminy Włocławek pojawiło się ogłoszenie o następującej treści:

INFORMUJEMY, IŻ AUTOREM POWYŻSZEJ INFORMACJI NIE JEST WÓJT GMINY WŁOCŁAWEK!

Została ona przygotowana przez firmę “Energia dla Przyszłości”, nie związaną w żaden sposób z Urzędem Gminy Włocławek.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.