Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych (10 komisji w Gminie Włocławek) przyjmowane są w Urzędzie Gminy Włocławek (budynek A),
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek w pokoju Nr 10 w godzinach pracy urzędu:

– w środę 19-go czerwca i czwartek 20-go czerwca – od godz. 7:30 do godz. 15:30,

– w piątek 21-go czerwca – od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Termin dokonania zgłoszeń upływa w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 14:00