Aktualności

Gmina Włocławek otrzyma dofinansowanie

Gmina Włocławek otrzyma dofinansowanie na wykonanie elewacji w ramach realizacji zadania „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn”. Wysokość […]

wybory
Ważne komunikaty

Najważniejsze informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

O tym należy pamiętać: – zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Włocławek przyjmuje urzędnik wyborczy, za pośrednictwem Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek; – prawo zgłaszania kandydatów do komisji […]