Nazwa Jednostki:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Janusza Korczaka w Smólniku
Rodzaj Szkoły:Szkoła publiczna – Jednostka budżetowa
Dyrektor:mgr Marzenna Kwiatkowska
Wicedyrektor:mgr inż. Jolanta Wieczorek- Wilińska
Adres:Smolnik 17B,
Kod:87-815 Smólnik
Kontakt:Tel:  +48 (54) 253-16-27
E-mail: sp.smolnik.sekretariat.edu@op.pl
NIP:888 30 23 238
REGON:340006781
Obwód Szkoły:Smólnik, Modzerowo, Józefowo, Dobiegniewo, Dąb Mały, Dąb Wielki, Dąb Polski, Skoki Małe, Skoki Duże, Mostki, Przerytka, Ładne, Telążna Leśna, Telążna Stara, Smolarka, Ruda, Kosinowo, Przerytka, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Dębniaki, Zuzałka Mursk, Stasin, Adaminowo, Łąki, Jazy, 36250
Strona WWWhttps://spsmolnik.szkolna.net