Kierownik Referatu RBRiGK

telefon: 54 230 53 37

Katarzyna Knasiak

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej

telefon: 54 230 53 43

Agnieszka Niemczyk

Referent ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej

telefon: 54 230 53 37

Paulina Więcławska

Inspektor ds. ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności

telefon: 54 252 82 80

Agnieszka Ozdowska

Podinspektor ds. przygotowania, realizacji i rozliczenia technicznego inwestycji

telefon: 54 230 53 37

Adrianna Pańka – Śmiałek

Referent ds. przygotowania, realizacji i rozliczenia technicznego inwestycji (zastępstwo)

telefon: 54 230 53 37

Dorota Adamska

Specjalista ds. budownictwa i ochrony środowiska

telefon: 54 230 53 32

Łukasz Kwiatkowski

Specjalista ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej

telefon: 54 230 53 33

Dorota Zasada

Referent ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych

telefon: 54 230 53 33

Paulina Dwojacka

Referent ds. zamówień publicznych

telefon: 54 230 53 34

Ewelina Wyciechowska

Pomoc administracyjna

telefon: 54 253 15 86

Anna Miziołek

Pomoc administracyjna

telefon: 54 230 53 55

Iwona Langa

Kierowca

Mariusz Kędzierski

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wiktor Muratow

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Sławomir Mirosz

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Grzegorz Czerwiński

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dawid Nowak

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Mirosław Sudo

Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Jacek Lewandowski

Robotnik gospodarczy

Mariusz Świątkowski

Robotnik gospodarczy

Andrzej Wojtczak

Robotnik gospodarczy

Piotr Karkowski

Robotnik gospodarczy

Mirosław Seklecki