Sołectwo Łagiewniki:

  • Łagiewniki,

Kontakt z Sołtysem:

Pan Dawid Nowak
 

Skład Rady:

1. Pan Grzegorz Maćkowiak
2. Pan Daniel Orzelski
3. Pani Ewa Kurdubska