Odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa ul. Rubinowej dł. 140m w miejscowości Nowa Wieś”

W dniu 16 września br. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa ul. Rubinowej dł. 140m na odc. od km 0+007 do km 0+147 w miejscowości Nowa Wieś”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR – DAR Marian Tompalski z siedzibą w m. Makówiec. Wartość inwestycji: 198 107,56 zł brutto. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku 140 m oraz zjazdy indywidualne w technologii z kostki brukowej. Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

droga asfaltowa