1. Leszek Wojtasiak
 2. Jolanta Caban
 3. Wiesław Caban
 4. Henryk Baranowski
 5. Stanisław Stasiak
 6. Longina Wierzbicka
 7. Ks Witold Kujawski
 8. Janina Ziółkowska
 9. Zespół „ Kruszynioki”
 10. Alojzy Świątkowski
 11. Barbara Danuta Syropiatko
 12. Irena Kubiak
 13. Janina Witkowska