IV Rajd Rowerowy pn. “Ekologia na dwóch kółkach”

6 sierpnia odbył się Rajd rowerowy pn. „Ekologia na dwóch kółkach” pod patronatem Wójta Gminy Włocławek Pani Magdaleny Korpolak-Komorowskiej. Cykliści pokonali trzy trasy: pierwsza prowadziła z Kruszyna przez Nakonowo, Kowal i Dębniaki nad jezioro Lubiechowskie.  Druga trasa – z Warząchewki Polskiej przez Warząchewkę Królewską, Gołaszewo oraz także Kowal i Dębniaki także prowadziła nad jezioro Lubiechowskie. Trzecia  trasa – ze  Smólnika  nad jezioro.

W czwartym  rajdzie rowerowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie wzięło udział około 80 cyklistów, a na jego organizację pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Punktem docelowym rajdu było jezioro Lubiechowskie w gminie Kowal, gdzie uczestnicy rajdu  wzięli udział  w warsztatach ekologicznych, dotyczących m.in. wiedzy przyrodniczej, zielonej energii czy segregowania śmieci.