Wnioski do pobrania-Urząd Gminy

KategoriaMerytoryczny pracownik/kontaktWniosek do pobrania
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Zameldowanie na pobyt stałyDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące)Dominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemcówDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu stałegoDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu czasowegoDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o nadanie numeru PESELDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniuDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
PełnomocnictwoDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o odznaczenie medalami za długoletnie pożycie małżeńskieDominika Garda
tel: 54/230-53-38
d.garda@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportuAnna Raszkiewicz
tel: 54/230-53-39
a.raszkiewicz@g.wloclawek.pl
Pobierz deklarację DT-1
Pobierz załącznik do deklaracji DT-1a
Podatek leśny od osób prawnychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz deklarację

Pobierz załącznik ZDL-1


Pobierz załącznik ZDL-2
Podatek leśny od osób fizycznychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz deklarację
Pobierz załącznik ZIL-1

Pobierz załącznik ZIL-2

Pobierz załącznik ZIL-3


Podatek rolny od osób prawnychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Pobierz załącznik ZDR-1

Pobierz załącznik ZDR-2


Podatek rolny od osób fizycznychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz informację IR-1
Pobierz załącznik ZIR-1
Pobierz załącznik ZIR-2
Pobierz załącznik ZIR-3
Przyznawanie ulg podatkowychJolanta Kwiatkowska
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Aniceta Chmielewska
a.chmielewska@g.wloclawek.pl
tel: 54/230-53-36
Pobierz wniosek
Podatek od nieruchomości od osób prawnychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz deklarację DN-1
Pobierz załącznik ZDN-1

Pobierz załącznik ZDN-2


Podatek od nieruchomości od osób fizycznychJolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz informację IN-1
Pobierz załącznik ZIN-1
Pobierz załącznik ZIN-2
Pobierz załącznik ZIN-3
Gospodarka komunalna
Dodatki mieszkanioweMałgorzata Krzeszewska
tel:54/230-53-36
m.krzeszewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy WłocławekIzabela Kupidurska
tel. 54/230-53-33
i.kupidurska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Nadanie numeru porządkowego posesjiBarbara Politowska
tel: 54/230-53-43
b.politowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie opinii dotyczącej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego szamba bezodpływowegoEwelina Kwiatkowska
tel: 54/230-53-43
e.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Działalność gospodarcza
Zmiana wpisu ewidencji działalności gospodarczejAniceta Chmielewska
tel: 54/230-53-36
a.chmielewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Załączniki
Zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennegoBarbara Politowska
tel: 54/230-53-43
b.politowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoBarbara Politowska
tel: 54/230-53-43
b.politowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Budownictwo
Ustalenie warunków zabudowyŁukasz Kwiatkowski
tel:54/230-53-32
l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Przeniesienie warunków zabudowyŁukasz Kwiatkowski
tel:54/230-53-32
l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Zmiana decyzji o warunkach zabudowyŁukasz Kwiatkowski
tel:54/230-53-32
l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Ochrona środowiska
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji celu publicznegoŁukasz Kwiatkowski
tel:54/230-53-32
l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewIzabela Kupidurska
tel:54/230-53-33
i.kupidurska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Demontaż, transport, utylizacja eternituŁukasz Kwiatkowski
tel:54/230-53-32
l.kwiatkowski@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Drogi gminne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowegoMarzena Kurowska
tel.54/230-53-37
m.kurowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o zezwolenia na lokalizację urządzeń w drodze administrowanej przez gminę oraz udzielenia prawa dysponowania gruntemMarzena Kurowska
tel.54/230-53-37
m.kurowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowymMarzena Kurowska
tel.54/230-53-37
m.kurowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Inne
Zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego w produkcji rolnej Jolanta Kwiatkowska
tel: 54/230-53-36
j.kwiatkowska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Pobierz wykaz załączników
Pobierz oświadczenie o pomocy publicznej
Pobierz klauzulę informacyjną RODO
Pobierz oświadczenie o dzierżawionych gruntach
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychAniceta Chmielewska
tel: 54/230-53-36
a.chmielewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Aniceta Chmielewska
tel: 54/230-53-36
a.chmielewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychAniceta Chmielewska
tel: 54/230-53-36
a.chmielewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowegoAgata Raniszewska
tel: 54/230-53-48
a.raniszewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek wraz z klauzulą informacyjną
Wniosek o wypłatę dodatku węglowegoAgata Raniszewska
tel: 54/230-53-48
a.raniszewska@g.wloclawek.pl
Pobierz wniosek wraz z klauzulą informacyjną