Ważne komunikaty

Ważne informacje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

PONOWNA INFORMACJA O ZGŁASZANIU WÓJTOWI GMINY WŁOCŁAWEK DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych, oczyszczalni ścieków Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji! – informacja dla mieszkańców