Bezpłatne doradztwo dla NGO

Ośrodek Tłok zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Katalog dostępnego wsparcia obejmuje doradztwo m.in. księgowe, finansowe, marketingowe, prawne, RODO, planowanie strategiczne, źródła finansowania NGO, konsultowanie projektów.

Katalog jest otwarty – Tłok zaprasza do zgłaszania propozycji tematów przez organizacje w zależności od indywidualnych potrzeb.

Chcesz skorzystać z doradztwa? Zgłoś potrzebę, wysyłając na rozwoj@tlok.pl krótki opis problemu i nazwę swojej organizacji pozarządowej.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.