_IMG_"Brak
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków : NR KONKURSU LGD 6/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ogłoszenie konkursu 5/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Święta Bożego Narodzenia

Drodzy mieszkańcy Gminy Włocławek          Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, przesyłam najserdeczniejsze życzenia aby te święta niosły ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy 2021 Rok. By ten nadchodzący Nowy Rok był […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja o zmianie tytułu inwestycji

Drodzy mieszkańcy.  W związku przeprowadzonym plebiscytem mającym na celu pozyskanie dofinansowania na operację typu „ Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Obszarów Wiejskich na […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Konkurs LGD – Cel ogólny 3 LSR

Cel ogólny 3 LSR Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku   Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój […]