_IMG_"Brak
Aktualności

ARiMR: Pomoc dla producentów świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pomoc udzielana jest zgodnie […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczneo burzach z gradem Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski. Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.08.2020 do […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Program ?Czyste Powietrze?

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu od 15 maja br. uproszczono zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Ponadto wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć […]

_IMG_"Brak
Aktualności

XXV Sesja Rady Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Prymus Pomorza i Kujaw

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Przedsięwzięcia finansowane […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020 Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Konkurs Fotograficzny

Dziś Światowy Dzień Fotografii i przypominamy mieszkańcom o naszym konkursie na najlepszą pracę przedstawiającą projekty zrealizowane w Kujawsko-Pomorskiem ze wsparciem naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Autorzy najlepszych fotografii otrzymają nagrody finansowe. W puli jest 20 tysięcy […]