_IMG_"Brak
Aktualności

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

    Zamieszczamy planowane wyłączenia dostaw energii. Dnia 02.09.2019 w godz. 23.00 do 01.00  WŁOCŁAWEK stacja TUMSKA, Włocławek ulice Tumska, Zamcza, Maślana, Matebudy, Wiślana, Stary Rynek w godz. 08.00 do 13.00 stacja Goreń Duży Domki,   […]

_IMG_"Brak
Aktualności

INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

        Wójt Gminy Włocławek informuje, że zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi znak OŚB.6341.120.2016 dla Stacji Uzdatniania Wody w Dębie Polskim oraz Ś.6223-29/1/10 dla Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku woda do spożycia dla […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Szlachetna paczka

   SZLACHETNA PACZKA to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomaga wyjść z biedy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji – ubogim rodzinom, niepełnosprawnym czy samotnym seniorom – poprzez niesienie tzw. mądrej […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Rekrutacja OSP Kruszyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie zaprasza do uczestnictwa w projekcie: Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w gminie Włocławek – „Co nam w duszy gra”. Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła wykluczona społecznie, która […]

_IMG_"Brak
Aktualności

        Śp. Jerzy Wiśniewski 1957 – 2019 Mieszkańcy i Samorząd Gminy Włocławek z głębokim smutkiem i żalem przyjęli wiadomość o śmierci Pana Jerzego Wiśniewskiego – cenionego przedsiębiorcy, menadżera, społecznika, darczyńcy, związanego od […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Jubileusz

      20 sierpnia 2019 r. w Świętosławiu odbyła się uroczystość Jubileuszu 95 urodzin Pana Henryka Baranowskiego. Rada Gminy Włocławek Uchwałą Nr XXI/166/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. nadała Panu Henrykowi Baranowskiemu tytuł […]