_IMG_"Brak
Aktualności

Droga w miejscowości Poddębice przebudowana

W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego powstał nowy odcinek drogi o długości 520 m, łączący Gminę Włocławek i Gminę Choceń. Dzięki współpracy i wspólnej realizacji powstał ciąg komunikacyjny drogi o nawierzchni asfaltowej, który ułatwi mieszkańcom bezpieczne […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Złote Gody w Gminie Włocławek

W dniu 23 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Włocławek odbyła się uroczystość odznaczenia medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska odznaczyła medalami w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Zofię Cader oraz […]

_IMG_"Brak
Aktualności

LGD – Konkurs rewitalizacja 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO […]

_IMG_"Brak
Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w komunikacie z dnia 23 lipca 2019 r. uwzględnił w 7 okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 […]