_IMG_"Brak
Aktualności

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Włocławek

Włocławek 20.11.2018 r.   ROR.0002.2.2018                                                                        Mieszkańcy Gminy Włocławek     Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Szkolenie z biznesplanu

W dniu  4 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje szkolenie z biznesplanu w zakresie rozwój działalności gospodarczej  oraz podejmowania  działalności  gospodarczej. Osoby zainteresowane  prosimy  o  zgłoszenie się na […]