_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja

Wójt gminy Włocławek informuje, że 11 lipca br. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję, nakładającą na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządcę autostrady A-1 Toruń-Stryków  obowiązek ograniczenia emisji hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej w […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD)

Stowarzyszenie realizując strategię na lata 2014-2020, realizuje działania przyczyniające się osiągnięcia następujących celów:   I.          Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR II.        Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i […]