_IMG_"Brak
Aktualności

Zebranie sołeckie w Kruszynie

W dniu 30 marca 2015 r. odbyło się  zebranie sołeckie w Kruszynie, na którym zgromadzeni mieszkańcy dokonywali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa w osobach P. /……../  oraz Pani Małgorzaty Urbańskiej.   […]

_IMG_"Brak
Aktualności

“Jarmark Wielkanocny” – Przysiek

W dniu  28 marca  2015 r  w Przysieku odbył  się „Jarmark Wielkanocny”. Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Oddział w Przysieku. Głównym tematem omawianym przez  prelegenta podczas Jarmarku były „Zwyczaje i tradycje […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji  „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Informacja

Kruszyn, 27.03.2015 r Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  w Kruszynie  Ul. Szkolna 9                                             […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Zebranie sołeckie w Kruszynie

W dniu 24 marca 2015 r. w GOK w Kruszynie odbyło się zebranie sołeckie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zgłosili kandydatów w osobach Pani ……………………………oraz Pani Małgorzaty Urbańskiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Zebranie sołeckie – Smólsk

W dniu 23 marca 2015 r. odbyło się  zebranie sołeckie w Smólsku, na którym zgromadzeni mieszkańcy dokonywali wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.   Wyniki wyborów są następujące:     Sołtysem został wybrany Pan Marcin Chojnacki.   […]