Skarbnik Gminy Włocławek

Kierownik Referatu Finansowego

telefon: 54 230 53 42

Angelika Przybysz

Główny specjalista ds. księgowości podatkowej

telefon: 54 230 53 36

Jolanta Kwiatkowska

Specjalista ds. księgowości budżetowej

telefon: 54 230 53 41

Renata Gawłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

telefon: 54 230 53 41

Magdalena Lewandowska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

telefon: 54 230 53 36

Aniceta Chmielewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej i podatku od towarów i usług

telefon: 54 230 53 49

Marzena Kurowska

Referent ds. księgowości budżetowej

telefon: 54 230 53 36

Małgorzata Krzeszewska

Referent ds. prowadzenia kasy Urzędu

telefon: 54 230 53 39

Anna Raszkiewicz