Spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Włocławek serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Świętosławiu (Świętosław 11A).  W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać  dofinansowanie, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania.
www.czystepowietrze.gov.pl
www.portal.wfosigw.torun.pl