Dystrybucja węgla w Gminie Włocławek

Cena za 1 tonę węgla (bez względu na sortyment) wynosi 2000 zł brutto.

Po zweryfikowaniu wniosku, uprawniony mieszkaniec dokonuje zapłaty za kupiony węgiel w kasie Urzędu Gminy Włocławek, w kasie banku  lub na rachunek bankowy  Gminy Włocławek w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Oddział we Włocławku, nr  rachunku bankowego 37 9550 0003 2400 0070 0711 0127. Mieszkaniec Gminy, który zapłacił należność za zakupiony węgiel, z dowodem wpłaty (bądź z potwierdzeniem dokonania przelewu) zgłasza się do Urzędu Gminy Włocławek po odbiór dowodu wydania, a następnie po odbiór faktury (bud. A, pok. nr 1).

Następnie z otrzymanymi dokumentami udaje się (według swojego wyboru) do jednego z punktów dystrybucyjnych:

Składu Węglowego ZHUP Andrzej Spychalski, ul. Sportowa 7, 87-853 Kruszyn

lub

– Składu Węglowego PPHU MADAGIER J. Trawińska, E. Pawlak, Kruszyn 100, 87-853 Kruszyn.

gdzie ustalane będą dalsze szczegóły dotyczące dostawy pomiędzy mieszkańcem a Składem Węglowym.

Do pobrania:

– INSTRUKCJA DLA NABYWCY (MIESZKAŃCA GMINY WŁOCŁAWEK) PALIWA STAŁEGO  W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Certyfikaty jakości węgla: