Preferencyjny zakup węgla

Mieszkańcy Gminy Włocławek, którzy nie zakupili jeszcze węgla proszeni są o telefoniczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Włocławek, nr tel. 54/230-53-38 w celu weryfikacji złożonego wniosku, a następnie osobiste stawiennictwo (lub na podstawie upoważnienia) w celu dokonania zakupu wnioskowanego sortymentu węgla kamiennego.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla, jednak nie są zainteresowane jego zakupem, proszone są o złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek podania w formie pisemnej w sprawie wycofania wniosku o zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.


Cena za 1 tonę węgla (bez względu na sortyment) wynosi 2000 zł brutto. Kraj pochodzenia węgla – Kolumbia.

Po zweryfikowaniu wniosku, uprawniony mieszkaniec dokonuje zapłaty za kupiony węgiel w kasie Urzędu Gminy Włocławek, w kasie banku  lub na rachunek bankowy  Gminy Włocławek w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Oddział we Włocławku, nr  rachunku bankowego 37 9550 0003 2400 0070 0711 0127. Mieszkaniec Gminy, który zapłacił należność za zakupiony węgiel, z dowodem wpłaty (bądź z potwierdzeniem dokonania przelewu) zgłasza się do Urzędu Gminy Włocławek po odbiór dowodu wydania, a następnie po odbiór faktury (bud. A, pok. nr 1).

Następnie z otrzymanymi dokumentami udaje się (według swojego wyboru) do jednego z punktów dystrybucyjnych:

– Składu Węglowego ZHUP Andrzej Spychalski, ul. Sportowa 7, 87-853 Kruszyn

lub

– Składu Węglowego PPHU MADAGIER J. Trawińska, E. Pawlak, Kruszyn 100, 87-853 Kruszyn.

gdzie ustalane będą dalsze szczegóły dotyczące dostawy pomiędzy mieszkańcem a Składem Węglowym.

Do pobrania:

– INSTRUKCJA DLA NABYWCY (MIESZKAŃCA GMINY WŁOCŁAWEK) PALIWA STAŁEGO  W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Certyfikaty jakości węgla:


GMINA WŁOCŁAWEK BĘDZIE REALIZOWAŁA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) Gmina Włocławek informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. i rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Możliwość preferencyjnego zakupu węgla będą miały osoby, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego albo posiadają wpis w systemie CEEB.

Wnioski można składać:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrzynki /gsdul2275m/skrytka, kierowane do Urzędu Gminy Włocławek (wniosek o zakup składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
• na piśmie (w wersji papierowej) – w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sekretariat (bud. A, pok. nr 5) – w godzinach urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 17.00
Piątek 7.30 – 14.00
Wzór wniosku w postaci papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Wniosek w wersji edytowalnej można pobrać tutaj, wypełnić i złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.
Szczegółowe informacje:
Lidia Rybka, nr tel. 54/230-53-38
e-mail: l.rybka@g.wloclawek.pl

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego pobierz PDF