Nabór wniosków na usuwanie azbestu 2023

Wójt Gminy Włocławek ogłasza nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem utylizacji azbestu w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

Dotacja obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wysokości dofinansowania uzyskanego przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z tym liczba dostępnych środków finansowych jest ograniczona.

O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosków przez mieszkańców.

Zadanie będzie realizować firma wyłoniona przez Gminę Włocławek w konkursie.

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy Włocławek ze środków pochodzących z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu

człowiek w kombinezonie demontuje dach z płyt azbestowych