Nabór do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym zapraszamy Państwa do złożenia w Urzędzie Gminy Włocławek w terminie do 28 lutego 2023 r. inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tak abyśmy mogli wszystkich rolników posiadających tego rodzaju odpady objąć wnioskiem o dofinansowanie.

Formularz inwentaryzacji mogą Państwo pobrać w postaci pliku PDF, wypełnić i dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek.

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do inwestycji to m.in. te z zakresu transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł za 1t usuwanych odpadów.

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest  jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem folii rolniczych

Źródło: Nabór 2023 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)