KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II w wykonaniu Zespołu GOLEC UORKIESTRA

W dniu 22 stycznia 2023 roku w Kościele Parafialnym w Kruszynie odbył się koncert pn.: “Kolędowanie z Janem Pawłem II” w  wykonaniu zespołu Golec uOrkiestra. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska oraz Starosta Włocławski Pan Roman Gołębiewski.