ogłoszenie

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI – REMONTEM GŁÓWNEGO ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ WYMIANĄ HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W DNIACH OD 02.11.2022 DO 30.11.2022 W GODZ. 8.00 – 16.00

BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY UTRUDNIENIA

W DOSTAWIE WODY Z SUW DĘBICE, W TYM:

W DNIACH OD 02.11.2022 DO 03.11.2022 BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY KILKUGODZINNE PRZERWY

Z UWAGI NA PRACE MODERNIZACYJNE WĘZŁA WODOCIĄGOWEGO NA GŁÓWNEJ MAGISTRALI SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

Za utrudnienia przepraszamy

GMINA WŁOCŁAWEK
BĘDZIE REALIZOWAŁA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
DLA MIESZKAŃCÓW

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) Gmina Włocławek informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. i rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Możliwość preferencyjnego zakupu węgla będą miały osoby, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego albo posiadają wpis w systemie CEEB.
Wnioski można składać:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrzynki /gsdul2275m/skrytka, kierowane do Urzędu Gminy
Włocławek (wniosek o zakup składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
• na piśmie (w wersji papierowej) – w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek – sekretariat (bud. A, pok. nr 5) – w godzinach urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 17.00
Piątek 7.30 – 14.00
Wzór wniosku w postaci papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

Wniosek w wersji edytowalnej można pobrać tutaj, wypełnić i złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.
Szczegółowe informacje:
Lidia Rybka, nr tel. 54/230-53-38
e-mail: l.rybka@g.wloclawek.pl  

 

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego pobierz PDF

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi przypadkami dokonywania zmian lub aktualizacji w złożonych deklaracjach dotyczących źródeł ciepła, polegających na dodawaniu w nich źródeł ciepła pozwalających spalać węgiel kamienny i jego pochodne, co umożliwia ubieganie się o dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł, poniżej zamieszczamy link do komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Wójt Gminy

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena
Korpolak-Komorowska

 

Przyjęcia interesantów:

wtorek od 08:00 do 14:00
tel.: 54/230-53-55
e-mail: wojt@g.wloclawek.pl


Inwestuj w Gminie Włocławek


Przydatne linki

Inwestycje w Gminie Włocławek w 2021 roku

Gazeta Info Gmina Włocławek

.
Skip to content
baner lgd