26. edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Do 10 lutego organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać partnerskie firmy do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Jego celem jest m.in. publiczne podziękowanie darczyńcom za udzielone wsparcie finansowe, rzeczowe, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem czy wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Konkurs jest najstarszym wyróżnieniem dla firm odpowiedzialnych społecznie.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy w kategoriach:

 Pomoc uchodźcom i Ukrainie (tegoroczna kategoria specjalna)

Lokalne partnerstwa

Ochrona środowiska i klimatu

Pomoc społeczna i charytatywna

Otwartość na różnorodność

Zdrowy tryb życia

Kultura i edukacja

Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych

Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku” należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 10 lutego do godz.13:00.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Statuetki zostaną wręczone 31 maja 2023.

Do pobrania:

Informacja

grafika