WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY WŁOCŁAWEK

 

KIEROWNICTWO:

Imię i nazwisko Stanowisko Budynek/
nr pokoju
Telefon wewnętrzny

54/230-53-…

E-mail

Magdalena
Korpolak-Komorowska

Wójt A/6 -55 wojt@g.wloclawek.pl
Elżbieta Grzegórska Zastępca Wójta B/… -47 …………..@g.wloclawek.pl
Angelika Przybysz Skarbnik B/… -42 ………….@g.wloclawek.pl
Piotr Stanny Sekretarz A/… -35 ………………………………….

REFERAT ORGANIZACYJNY:

Imię i nazwisko Stanowisko Budynek/
nr pokoju

Telefon wewnętrzny

54/230-53-…

E-mail