Podpisanie umowy dotacyjnej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wistka Szlachecka

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Włocławek, w obecności Pani Anety Jędrzejewskiej Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wistka Szlachecka” w wysokości 63 tys. zł.