Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 97

Bezpieczne żniwa

25.07.2018

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyna są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Zgodnie z §41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

więcej

KOMUNIKAT Z DNIA 23.07.2018 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY WODOCIĄGU DĘBICE GM. WŁOCŁAWEK WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

23.07.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w badaniach jakości wody z dnia 16.07.2018 r.
i 23.07.2018 r., pobranych z wodociągu Dębice, gm. Włocławek zaopatrującego 20 miejscowości: Dębice, Dobra Wola, Gróbce, Kolonia Dębice, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Łagiewniki, Markowo, Nowa Wieś, Pińczata, Poddębice, Smólsk, Sokołowo, Sykuła, Świętosław, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, stwierdzono nieprawidłowe zmiany - wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2 °C.

 

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia Dębice i wprowadził ograniczenie w korzystaniu z niej:

- woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, mycia owoców
i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty)
i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania,

- woda może być używana bez ograniczeń do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety i celów gospodarczych.

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

UWAGA!!!!

W związku z prowadzonymi przez zarządzającego wodociągiem Dębice działaniami naprawczymi może nastąpić zmiana zapachu, smaku i barwy wody. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, numer telefonu 608 579 328 lub 784 475 377.

więcej

Analiza pomiaru hałasu w Nowej Wsi już dostępna

13.07.2018

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w dniu 4 lipca br. wpłynęły materiały z GDDKiA O/ Bydgoszcz dotyczące opracowania - Analiza akustyczna, dodatkowe zabezpieczenia akustyczne przy autostradzie A1 Toruń - Stryków w zakresie lokalizacji dodatkowych ekranów akustycznych, które były przedstawione na spotkaniu w GOK w Kruszynie przez Dyrektora Oddziału Jarosława Gołębiewskiego. W dniu 12 lipca Dyrektor GDDKiA zapewnił, że ogłoszenie przetargu na wykonanie dodatkowych pomiarów akustycznych w wybranych przez gminę i mieszkańców miejscach nastąpi na początku sierpnia br. 

więcej

Obrazek dla news_663

Zalania i podtopienia po nawałnicy w Nowej Wsi

13.07.2018

W dniu 11 czerwca w godzinach popołudniowych osiedle mieszkaniowe w Nowej Wsi zostało podtopione przez nawalne deszcze. W ich wyniku zalanych zostało wiele garaży i piwnic. Jednostki OSP gminy Włocławek i PSP Włocławek do późnych godzin nocnych wypompowywały wodę z posesji. Od 12 lipca rozpoczęło się sprzątanie ulic i chodników. Niestety przelotne deszcze niepozwoliły na całkowite uprzątnięcie terenu. Tego samego dnia odbyła się wizja lokalna na okoliczność ustalenia przyczyn zalania osiedla. W wizji uczestniczyli Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele GDDKiA.

więcej

„Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek – organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenia nauczycieli”

27.06.2018

Pragniemy poinformować, iż Gmina Włocławek uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 30 czerwca  2020 r.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.