Logo Gmina Włocławek

Archiwum newsów, strona 6

Obrazek dla news_1620

XLI Sesja Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021

08.12.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), oraz § 26 ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Smólniku.

Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

więcej

Obrazek dla news_1615

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 3

01.12.2021

     Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

     W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

więcej

Obrazek dla news_1613

PODATKI LOKALNE W GMINIE WŁOCŁAWEK NA PRZYSZŁY ROK BEZ ZMIAN

01.12.2021

      W dniu 29 listopada 2021 roku odbyła się XL Sesja Rady Gminy Włocławek. Jedną z najważniejszych kwestii, nad którymi obradowali Radni Gminy Włocławek były stawki podatków lokalnych na przyszły rok. Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak-Komorowska, mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Włocławek wnioskowała, aby podatki lokalne pozostały na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. Tym bardziej, że nadal panuje trudna sytuacja związana z pandemią COVID-19 co w znaczący sposób wpływa na życie i funkcjonowanie całej społeczności. Przychylając się do uzasadnionego wniosku Pani Wójt Radni Gminy Włocławek jednogłośnie zagłosowali za utrzymaniem stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie.

więcej

Obrazek dla news_1610

ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE WŁOCŁAWEK

26.11.2021

        W dniu 25 listopada br. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włocławku, podczas którego podsumowano mijającą kadencję 2016 – 2021 oraz wybrano nowy skład Zarządu, Delegatów na Zjazd Oddziału i Komisję Rewizyjną.

      Wójt Gminy Włocławek Pani Magdalena Korpolak – Komorowska została wybrana Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego, natomiast Przewodniczący Rady Gminy Włocławek Pan Zbigniew Reniecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.