Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
z terenów zamieszkałych na rok 2021.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Harmonogram – trudne wjazdy

Harmonogram – domki letniskowe

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
z terenów zamieszkałych na rok 2020.

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych

Harmonogram – trudne wjazdy i domki letniskowe

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
z terenów zamieszkałych na rok 2019.

Odpady segregowane

Odpady zmieszane

Trudne wjazdy

Domki letniskowe

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
z terenów zamieszkałych na rok 2018.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbieru – dodatkowe wywozy

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych

Ulotka

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
z terenów zamieszkałych na rok 2017.

Odbiór odpadów zmieszanych

Odbiór odpadów segregowanych

Odbiór dwa razy w miesiącu

Trudny wjazd