Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie
Szkolna 9
87-853 Kruszyn

Tel: 54 252 84 25