Kategoria: Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt stały Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) Pobierz wniosek
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu stałego Pobierz wniosek
Wymeldowanie z pobytu czasowego Pobierz wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-38

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportu  Instrukcja  Wniosek

DT-1A

Podatek leśny od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek

ZDL-1

ZDL-2

Podatek leśny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek

ZIL-1

ZIL-2

ZIL-3

Podatek rolny od osób prawnych  Instrukcja  Wniosek

ZDR-1

ZDR-2

Podatek rolny od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek

ZIR-1

ZIR-2

ZIR-3

Przyznawanie ulg podatkowych  Wniosek
Podatek od nieruchomości od osób prawnych  Wniosek

ZDN-1

ZDN-2

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych  Instrukcja  Wniosek

ZIN-1

ZIN-2

ZIN-3

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

Kategoria: Gospodarka komunalna

Dodatek mieszkaniowy

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-36

 Instrukcja  Wniosek
Nadanie numeru porządkowego posesji

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-43

   Wniosek

Kategoria: Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek

Kategoria: Działalność gospodarcza

Zmiana wpisu ewidencji działalności gospodarczej    Wniosek , Załączniki na stronie CEIDG

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-43

Kategoria: Działalność regulowana

Wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  Instrukcja

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

Kategoria: Budownictwo

Ustalenie warunków zabudowy  Instrukcja  Wniosek
Przeniesienie warunków zabudowy  Wniosek
Zmianę decyzji o warunkach zabudowy  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Ochrona środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację…    Instrukcja   Wniosek
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów    Instrukcja     Wniosek
Wniosek o demontaż, transport, utylizację eternitu     Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-32

Kategoria: Drogi gminne

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego    Wniosek
Wniosek o zezwolenia na lokalizację urządzeń w drodze administrowanej przez gminę oraz udzielenia prawa dysponowania gruntem  Wniosek
Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym  Wniosek

Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 230-53-37

Wnioski – o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wnioski do pobrania