CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁOCŁAWEK

ul.Orla 1
87-800 Włocławek
tel.  54 232-78-07
email: cuw@cuwwloclawek.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.cuwgwloclawek.pl

Kierownik:
Anna Ledzion

Tryb działania jednostki:

UCHWAŁA Nr XXXVII/252/21 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek

UCHWAŁA Nr XVIII/141/20 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla gminnych instytucji kultury  oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek, organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla gminnych instytucji kultury oraz nadania jej statutu.