Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne w Toruniu i Bydgoszczy – pt. Jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w generatorze “Witkac”. Twoja organizacja pozarządowa planuje złożenie oferty w ramach w ramach konkursów Województwa […]

Aktualności

LGD – główne założenia LSR na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 1 Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki […]

Aktualności

Ostrzeżenia meteorologiczne

CZK.6335.1.214.2022 Bydgoszcz, 21 listopada 2022 r. 1. Zjawisko: oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Obszar:  dotyczy powiatów: bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski i żniński. Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.11.2022 do godz. […]

Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2023-2025 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie […]