ciągnik na polu
Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek […]

Aktualności

Uwaga organizacje pozarządowe!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych także organizacje pozarządowe. Wyjątek stanowią stowarzyszenia zwykłe. Ostatecznym terminem ustanowionym na mocy ustawy na rejestrację w Centralnym […]