_IMG_"Brak
Aktualności

Śp. Stefan Kręcicki 1931-2020

        Wójt Gminy Włocławek wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Włocławek, Przewodniczący Rady Gminy Włocławek wraz z Radnymi, Sołtysi sołectw w Gminie Włocławek oraz społeczność Sołectwa Gróbce z głębokim smutkiem i żalem przyjęli […]

_IMG_"Brak
Aktualności

NOWY SOŁTYS SOŁECTWA SMÓLSK

        W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez dotychczasowego sołtysa Pana Marcina Chojnackiego, w dniu 24 września 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa Sołectwa Smólsk. Nowo wybranym sołtysem […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Herb mojej małej ojczyzny

        Szanowni Państwo Grupa Nieformalna "Józefowo, tu się dzieje" i Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś" z Józefowa serdecznie zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, zamieszkujących na terenie Gminy Włocławek i Powiatu Włocławskiego do […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Od aktywizacji do samorealizacji

Od aktywizacji do samorealizacji – to jest to! Projekt Od aktywizacji do samorealizacji, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała oraz Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz […]