_IMG_"Brak
Aktualności

LGD – ogłoszenie konkursu rewitalizacja 10/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane prze podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO […]

_IMG_"Brak
Aktualności

LGD – ogłoszenie konkursu 1/2019/EFS/PG

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: a) kluby młodzieżowe […]

_IMG_"Brak
Aktualności

LGD – ogłoszenie konkursu 2/2019/EFS/PG

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych , samopomocowych, b) lidera i animatora aktywności lokalnej […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne: Oblodzenie

Ostrzeżenia meteorologiczne: Oblodzenie stopień: 1 prawdopodobieństwo: 80% Przebieg: Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu […]